Rocna Ankare

Älskar man livet på havet så måste ens båt ha rätt verktyg. Är man så förälskad i livet på havet så att man vill vara där ute flera dagar åt gången måste man vara säker på att rätt ankare är med. Ett ankare som kan hålla ett bra grepp i alla bottentyper, oavsett om det är sten, lera, sand eller sjögräs. Ett ankare som man bara behöver använda ett av om man vill ankra på öppet hav. Ett sådant ankare är Rocna ankare.